Om Dyk & Anläggning

Grundades 1985 och utför arbeten i hela Sverige.

Vårt arbete kännetecknas av kvalitetsmedvetenhet och ansvar gentemot såväl kunder som personal. Vi levererar önskade produkter och tjänster med rätt kvalitet i rätt tid.

Alla tar ansvar för kvaliteten i sina arbetsuppgifter och strävar mot ständig förbättring.
Ett kostnadseffektivt arbetssätt präglar vår verksamhet. Alla våra arbetsinsatser kännetecknas av säkerhetstänkande och omsorg om miljön.
Erfarenhet från både kunder och oss själva återförs systematiskt för att skapa konkurrenskraftiga och felfria produkter och tjänster.

Vårt kvalitetssystem motsvarar kraven i ISO 9001.
Vårt miljösystem motsvarar kraven i ISO 14001.

Vi arbetar med alla slags sjöentreprenader, som nybyggnation och reparation av kajer, av vindkraftverk, hamnar, broar etc. Vi utför även sjötransporter, sjökabelförläggning och nedspolning av olika typer av kablar, rör och ledningar.

Vi utför även konsulterande dykeri som dokumentationsuppdrag med olika medier, broinspektioner, fartygsbesiktningar, projekteringar etc. Vi tar på oss dokumentations-uppdrag för miljökonsekvensbeskrivningar, projekteringar och besiktningar.

Vi tar ansvar för kvaliteten i våra arbetsuppgifter och skall sträva mot ett 
gott resultat.

Ett kostnadseffektivt arbetssätt skall prägla vår verksamhet och alla arbets-
insatser skall kännetecknas av ett påtagligt säkerhetstänkande.

Affärsidé

Vår affärside är att jobba utifrån ett starkt tänk på säkerhet, kvalité, kompetens och, inte minst, miljön. Med vår kunskap, service och maskinpark kan vi erbjuda kompletta, flexibla och effektiva lösningar. Vår marknad är industri-, stat-, kommun-, landsting-, föreningar samt shippingindustrin över hela Sverige.
Vårt mål är att alla våra kunder ska bli nöjda!

Vision

Skapa effektiva lösningar som bidrar till kostnadsbesparingar för våra beställare.

Värdegrund

Starkt kundfokus.
Ärlighet mot kunder och medarbetare.
Innovativt tänkande.

VAT: SE556424-7202
Bankgiro: 742-8733