Anläggning av bryggor

Vi anlägger både fasta och flytande bryggor. Allt efter önskemål.
Ska bryggan vara en landningsplats för båttrafik där kanske resenärer väntar på båttaxi? Kanske en brygga vid sommarstugan som soldäck, en fridfull plats för barnen att meta abborre eller en trygg famn för den gamla mahognybåten.

Oavsett användningsområde så anpassar vi bryggan efter önskemål och naturens förutsättningar.

Kontakta oss för mer information.

Vi anpassar byggnationen av bryggan efter bottenförhållanden, djup och hur utsatt läget är för vågor o vind. Bryggan byggs antingen med stenkista eller pålar som fundament. Pålarna kan vara av stål eller trä.

Vid väldigt utsatta lägen kan bryggan även förstärkas med betong så att bryggan håller i många år.

För mer information om fasta bryggor klicka här.

Vi erbjuder flera typer av flytbryggor.
Tillsammans med er tittar vi på era möjligheter och anpassar valet av flytbrygga efter ert behov och hur utsatt läget är för vågor o vind. Då äldre betongpontoner visat sig bli fyllda med vatten och blir skadade av is har vi börjat leverera flytbryggor byggda på PE (polyeten )rör. Dessa behåller sin flytförmåga över hela bryggans livsläng och påverkas inte av isen. 

För mer information om flytbryggor klicka här.