Flytbryggor

Vi har tre olika typer av flytbryggor.
Tillsammans med er tittar vi på era möjligheter och anpassar valet av flytbrygga efter ert behov.

Massiva betongbryggor är lämpliga för utsatta lägen. Dessa bryggor är helgjutna i betong och kan kläs in med trädäck om så önskas. De tillverkas i åtta och tolvmeterslängder. De kan skarvas på både längden och bredden.

Betongpontonbryggan passar den lilla båtklubben eller sommarstugan. Den tillverkas i åtta och tolvmeterslängd och kan skarvas vid behov.

Polyetenpontonbryggor (PE, polyetan material) är lämplig vid grunda vikar och skyddade lägen. Detta är den perfekta familjebryggan.

  • Se exempel på flybryggor i mediaspelaren uppe till höger.
  • Ytterligare information hittar du på tillverkarens broschyr
  • För mer information om fasta bryggor klicka här.